FAQ

[+] 1. Bagaimanakah proses berkahwin di Negeri Sarawak?
[+] 2. Bagaimana cara pendaftaran bagi menyertai Kursus Pra Perkahwinan?

[+] 1. Siapakah Badan Pengeluar Sijil Halal yang diiktiraf?
[+] 2. Bagaimanakah untuk memohon Pensijilan Halal Malaysia?
[+] 3. Adakah permohonan pensijilan halal wajib?

[+] 1. Apakah panduan permohonan Pembinaan Masjid / Surau dan dokumen sokongan yang diperlukan?
[+] 2. Bagaimana memohon untuk menjadi Guru Takmir?

[+] 1. Apakah prosiding/proses seterusnya selepas pesalah mengaku salah?
[+] 2. Apakah kesan atau tindakan yang dikenakan terhadap pesalah gagal hadir ke Mahkamah Syariah?

[+] 1. Bagaimanakah cara memeluk islam?
[+] 2. Apakah aplikasi e-hidayah?
 

Useful Links