Dasar & Panduan E-Penyertaan

Dasar Keselamatan & Panduan E-Penyertaan

Salah satu objektif utama menggunakan laman web media sosial adalah untuk meningkatkan penglibatan antara kerajaan dan orang ramai. Untuk melakukan ini dengan berkesan dan dengan risiko yang minimum , kod awam kelakuan menggariskan tingkah laku yang sesuai untuk pengguna perlu dibangunkan , dan ia perlu diletakkan dengan jelas di atas tapak untuk rujukan mudah.

Sebagai contoh, kod awam kelakuan jelas boleh menyatakan bahawa beberapa bentuk kandungan adalah dilarang dan akan dikeluarkan , termasuk:

  1. Komen Yang Berada Di Luar Topik Atau Tidak Relevan.
  2. Bahasa Yang Kasar & Tidak Senonoh Komen Yang Menggalakkan Diskriminasi.
  3. Komen Yang Menggalakkan Aktiviti Haram.
  4. Komen Yang Melanggar Sebarang Hak Harta Undang-Undang Atau Intelek.

Perubahan kepada Dasar ini 

Jika dasar privasi ini berubah dengan apa-apa cara, perubahan itu akan dikemaskinikan di halaman ini. Kerap meninjau halaman ini boleh membantu anda mengikuti kemas kinian maklumat yang dikumpul, bagaimana maklumat itu digunakan, dan dalam apa keadaan, jika ada, maklumat itu dikongsikan dengan pihak lain.

Useful Links