Font Size AAA

Adalah dimaklumkan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak telah memperkenankan Tuan-Tuan Rumah bagi Sambutan Perayaan-Perayaan Islam Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2020M / 1441/1442H. Berikut adalah jadual Tuan-Tuan Rumah bagi Sambutan Perayaan-Perayaan Islam Peringkat Negeri Sarawak bagi tahun 2020M / 1441H/1442H untuk makluman semua.