TATACARA PELAKSANAAN MAJLIS AKAD NIKAH DI JAIS ATAU MASJID SURAU YANG DILULUSKAN

Dipaparkan pada 18 Jun 2020

Jabatan Agama Islam Sarawak ( JAIS ) telah membenarkan Majlis Akad Nikah di Sarawak dilangsungkan samada di Pejabat JAIS atau di Masjid Surau yang mendapat kelulusan sahaja bermula hari ini 18 Jun 2020. Pelaksanaan Majlis Akad Nikah hendaklah dilakukan dengan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Sila baca dan muat turun :

1. GARIS PANDUAN TATACARA PELAKSANAAN MAJLIS AKAD NIKAH DI
PEJABAT AGAMA ISLAM BAHAGIAN DALAM TEMPOH PKPP DI NEGERI SARAWAK

2. GARIS PANDUAN TATACARA PELAKSANAAN MAJLIS AKAD NIKAH DI MASJID SURAU KELULUSAN JAIS DALAM TEMPOH PKPP DI NEGERI SARAWAK

3. SENARAI MASJID YANG DIBERI KEBENARAN MENYEDIAKAN TEMPAT MAJLIS AKAD NIKAH DALAM NEGERI SARAWAK

*Klik gambar untuk besar

Useful Links