Font Size AAA

Garis panduan ini bertujuan memperuntukkan peraturan-peraturan tentang pengurusan Tanah Perkuburan Islam yang berada dalam Negeri Sarawak samada milik Majlis Islam Sarawak atau mana-mana Lembaga Amanah Khairat atau mana-mana pihak lain.

Muat turun versi pdf :


Garis Panduan Pengurusan Tanah Perkuburan Islam - Majlis Islam Sarawak 2020