Font Size AAA

Program akan dihadiri oleh YAb CM. Bermula jam 0600 pagi.

Tarikh: 18 Okt 2020
Tempat: Kampung Segedup, Kuching
Penganjur: JAIS