POLISI INTEGRITI


   

JAIS bertekad dengan mensasarkan “Tidak Berkrompomi Terhadap Rasuah” dalam menyampaikan perkhidmatan yang efisien, cekap dan berterusan dengan membudayakan warga kerja yang berakhlak mulia, berintegriti dan bebas rasuah.

Bagi merealisasikan sasaran tersebut, JAIS komited memberikan penekanan kepada EMPAT (4) terma rujukan JAR seperti berikut:
1) Dasar Perundangan Dan Peraturan
2) Sistem Dan Prosedur Kerja
3) Pengukuhan Governan Dan Integrit
4) Pengesanan, Pematuhan, Punitif Dan Pemulihan

Sila klik pautan ini untuk 
kandungan penuh Pensijilan ISO 37001:2016; Anti Bribery Management System (ABMS-JAIS)

       
   

JAIS bertekad agar semua warga kerjanya berhemah tinggi dan membudayakan integriti di tempat kerja, telus, mempunyai kebertanggungjawaban serta berpegang pada ENAM (6) nilai bersama Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (PANS) dan Kod Etika Jabatan (IKHLAS) dalam menjalankan tugas sebagai penjawat awam.

JAIS amat memandang serius sebarang bentuk Kelakuan Tidak Wajar (KTW) iaitu kesalahan yang boleh diklasifikasikan kepada kesalahan tatatertib atau kesalahan jenayah.

JAIS akan mengambil tindakan sewajarnya bagi sebarang bentuk KTW yang dilakukan oleh setiap warga kerjanya.

Sila klik pautan ini untuk kandungan penuh untuk Polisi Pendedahan Kelakuan Tidak Wajar MS ISO 37001:2016 ABMS-JAIS

       
   
Pekeliling ini disediakan sebagai satu usaha untuk memelihara serta meningkatkan tahap integriti, ketelusan dan profesionalisme dalam Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) khususnya yang berkaitan dengan pengurusan penerimaan hadiah. Ianya juga bertujuan untuk merincikan lagi Perintah Am 156, Perintah-Perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri 1996 supaya lebih jelas, mudah difahami dan dipatuhi sepenuhnya oleh semua penjawat awam.

Sila klik pautan ini untuk kandungan penuh Dasar Penerimaan Hadiah Jabatan Agama Islam Sarawak 
 
       
 
Undian
Pengumuman