Punca Kuasa


Bil Keterangan Punca Kuasa
1.
  • Kerajaan Negeri menerimapakai Arahan YAB Perdana Menteri No. 1, Tahun 2018 (Perkara 1.1)
  • Penubuhan JAR di 3 peringkat iaitu Kementerian, Bahagian & Jabatan di negeri Sarawak (Perkara 2.8)
Pekeliling Integriti Negeri Sarawak, Bil.1/2019 [Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2018 dan Penubuhan serta Terma Rujukan Jawatankuasa Anti-Rasuah Kementerian, Bahagian dan Jabatan di Negeri Sarawak] bertarikh 29 April 2019.
2.
  • Kerajaan Negeri menerimapakai Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Agensi Awam (Perkara 1.1)
  • Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO) mengetuai Unit Integriti (Perkara 2.5)
  • Penubuhan Unit Integriti di Kementerian dan Jabatan Kerajaan Negeri (Perkara 2.6)
  • Unit Integriti agensi bertanggungjawab melaksanakan kesemua 6 fungsi teras (Perkara 4.2)
  • Perjawatan Unit Integriti-  3 orang pegawai pelbagai Gred (perkara 4.4)
Pekeliling Integriti Negeri Sarawak, Bil.2/2019, [Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Agensi Awam Negeri Sarawak], bertarikh 15 Mei 2019.
3. Unit Integriti bertanggungjawab terus kepada Ketua Jabatan (Perkara 5.1) Pekeliling Integriti Negeri Sarawak, Bil.2/2019, [Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Agensi Awam Negeri Sarawak], bertarikh 15 Mei 2019.
4. Perlaksanaan MS ISO 37001:2016 ABMS dalam PANS (Perkara 1.1) Pekeliling Integriti Negeri Sarawak, Bil.3/2019, [Garis Panduan Perlaksanaan MS ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Managenet System (ABMS) Dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak] bertarikh 16 Mei 2019.
5. Mewajibkan sektor awam dan sektor swasta untuk membangunkan OACP (Perkara 2.5) Pekeliling Integriti Negeri Sarawak, Bil.1/2020, [Pelan AntiRasuah Organisasi (OACP)],  bertarikh 15 Mac 2020.
6. [Pemantapan Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Dalam Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia] Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 2018
7. [Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam] Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013 (PP Bil.6/2013)
8. Pegawai Integriti - Pegawai yang menganggotai UI & melaksanakan 6 fungsi teras (Perkara 3.2) Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Awam, SPRM, 2019
 
Undian
Pengumuman