picture

 

Visi, Misi & Objektif


 VISI
 
 Menginstitusikan Integriti di Jabatan Agama Islam Sarawak 
 


 MISI
 
 Mentradisikan Integriti Dalam Kalangan Warga Kerja
 
 

OBJEKTIF
 
 Tadbir Urus Terbaik Berteraskan Integriti dan Anti-Rasuah
 
picture Undian
picture Pengumuman