VISI & MISI


Visi Jabatan


Islam Amalan Hidup / "Islam Is The Way of Life"Misi Jabatan


Memimpin dan membimbing Ummah Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah 

 

Perkhidmatan Teras JAIS


1)    Dakwah

2)    Kemajuan Saudara Kita (KSK)

3)    Kemajuan Institusi Masjid (KIM)


4)    Penguatkuasaan Syariah

5)    Kemajuan Keluarga Islam (KKI)

6)    Pengurusan Halal

7)    Pengukuhan Pendidikan Islam (PPI)


8)    Pembangunan Psikologi & Kaunseling Syarie

9)    Pendakwaan Syariah
Perkhidmatan Sokongan Utama JAIS


1)    Pentadbiran & Pengurusan Sumber (PPS)

2)    Perancangan & Penyelidikan (P&P)

3)    Komunikasi Korporat

4)    Integriti 

5)    Pembangunan


Etika Kerja 

(i)  Enam Nilai Bersama 

     
Integriti 

      Baik Hati & Prihatin

      Profesionalisme

      Semangat Berpasukan

      Sikap Kesegeraan & Semangat Sepunya

      Berorientasikan Hasil


(ii) Kod Budaya Kerja
 
   
  I     Ilmu, Iman & Itqan

     K    Komited & Konsisten

     H    Hormat & Hemah

     L     Luhur & Luwes

     A     Amanah & Akhlak Mulia

     S     Saksama & Syura
      

 

 

Visi Lama : diguna sehingga 4 Mei 2015

 

 

 

 

 

 

 

Menjadi Agensi Peneraju Inovasi & Perkongsian Bijak dalam Penyampaian Perkhidmatan Hal Ehwal Islam.

 

 

 

 

 

 

 

Misi Lama : diguna sehingga 4 Mei 2015

 

 

 

 

 

 

 

Beriltizam Meneraju Penyampaian Perkhidmatan Hal Ehwal Islam ang Inovatif bersama agensi lain dalam mengukuh dan mengembangkan pengamalan ajaran dan syiar Islam serta menggalak peningkatan ekonomi ummah.

 
Undian
Pengumuman