Font Size AAA

Dasar KualitiDasar Kualiti

Jabatan Agama Islam Sarawak beriltizam memberi perkhidmatan yang cekap, berkesan serta penuh hikmah yang ditambahbaik secara berterusan berdasarkan peraturan semasa dan berterasakan hukum-hukum syara'