VISI & MISI

Visi Jabatan

Islam Amalan Hidup / "Islam Is The Way of Life"

 

Misi Jabatan

Memimpin dan membimbing Ummah Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah 


 Perkhidmatan Teras JAIS

1)    Dakwah

2)    Kemajuan Keluarga Islam (KKI)

3)    Kemajuan Institusi Masjid (KIM)

4)    Pengukuhan Pendidikan Islam (PPI)

5)    Pengurusan Halal

6)    Penguatkuasaan Syariah

7)    Pendakwaan Syariah

 

Perkhidmatan Sokongan Utama JAIS

1)    Pentadbiran & Pengurusan Sumber (PPS)

2)    Perancangan & Penyelidikan (P&P)

3)    Komunikasi Korporat

 


 

Visi Lama : diguna sehingga 4 Mei 2015

Menjadi Agensi Peneraju Inovasi & Perkongsian Bijak dalam Penyampaian Perkhidmatan Hal Ehwal Islam.

Misi Lama : diguna sehingga 4 Mei 2015

Beriltizam Meneraju Penyampaian Perkhidmatan Hal Ehwal Islam ang Inovatif bersama agensi lain dalam mengukuh dan mengembangkan pengamalan ajaran dan syiar Islam serta menggalak peningkatan ekonomi ummah.

Useful Links