Font Size AAA

Pindaan borang - borang berkenaan untuk tindakan dan maklumat lanjut semua Jawatankuasa Pengurusan Masjid dan Surau. Borang-borang ini boleh dimuat turun di portal khidmat islam Sarawak (KISWA) kiswa.sarawak.gov.my dan pengunaannya hendaklah berkuatkuasa mulai 27 Ogos 2020.

Muat turun versi pdf : PINDAAN BORANG HAL EHWAL MASJID : KUTIPAN SADAK